Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż opłaty za korzystanie z usług przedszkola oraz opłaty za wyżywienie należy dokonywać przelewem do dnia 5 każdego miesiąca (liczy się data wpływu środków) na rachunek bankowy przedszkola prowadzony przez PKO Bank Polski SA

 

71 1020 3541 0000 5602 0270 1514

 

W tytule przelewu należy wskazać: imię i nazwisko dziecka

 

Po ostatnim ustalonym dniu  zbierania opłat czyli po 5 każdego miesiąca naliczane są odsetki z „tytułu  nieterminowego uiszczania opłat za pobyt dziecka oraz wyżywienie”.

 

Koszt pobytu w naszej placówce wynosi 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 

Czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w naszym przedszkolu realizowany jest od 6.30 do 11.30.

 

Opłata, o której mowa wyżej dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

 

Opłaty za pobyty dzieci w przedszkolu pobierane są na podstawie:

UCHWAŁY NR LXIII/961/23 RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 30 sierpnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych
przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Olsztyn

 

Copyright 2022 © Wesoły Promyczek. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Polityka prywatności oraz wykorzystania plików Cookies na stronie internetowej przedszkola Wesoły Promyczek
Akceptuję